LMS-system

- LMS gør dokumentation for udførelse let som en leg
- Nemt at deltage og nemt at tilgå
- Kan tilpasses alle virksomheder og alle medarbejdere

check

Din målgruppe lærer det de skal – uden at kede sig ihjel.

check

Teknikken fungerer – uden at du skal bøvle med det.

check

Enkel udviklingsproces giver dig overblik, hurtig levering og høj kvalitet.

Hvad er et LMS-system?

LMS står for Learning Management System og er, som betegnelsen antyder, et værktøj der anvendes til online og digital undervisning, også kendt som e-learning. Ved hjælp af systemet kan brugerne gennemføre relevant digital uddannelse samtidig med, at der er mulighed for at tracke, hvor langt den enkelte er i sin undervisning, og hvordan vedkommende klarer sig.

Et LMS har typisk også indbygget mulighed for efter endt uddannelse – med et enkelt klik - at kunne levere dokumentation for, at den pågældende bruger har gennemført sit læringsforløb.

Alt sammen noget der sparer værdifuld tid, som i stedet kan bruges på mange af de andre vigtige opgaver, der er i en virksomhed anno 2023.

LMS-systemer i praksis

For helt at kunne forstå, hvordan et LMS-system fungerer - og hvad det kan gøre dig og din virksomhed – er det måske på sin plads med et eksempel på, hvordan man kan bruge et LMS-system i praksis:

En stor dansk virksomhed, med løbende tilgang af nye medarbejdere, har brug for at uddanne disse på den hurtigste måde. Uden at der gås på kompromis med kvaliteten af både undervisningen og de endelige medarbejderkompetencer.

At samle alle nye medarbejdere i et undervisningslokale, og koble en underviser på, er tidskrævende. Desuden befinder medarbejderne sig rent fysisk overalt i landet. Samtidig er der ikke mulighed for at se, hvor meget viden medarbejderne rent faktisk tilegner sig i forbindelse med undervisningen, som typisk vil foregå som klassisk tavleundervisning. Derfor er der heller ingen kvalitetskontrol af medarbejdernes endelige kompetencer – og for netop denne virksomhed er det vigtigt, at alle ansatte i den pågældende jobfunktion kender præcis de samme regler, den samme lovgivning og code of conduct.

Alt dette løser et LMS-system.

Den enkelte medarbejder kan deltage i undervisningen, hvor og hvornår det passer vedkommende – inden for den deadline virksomheden har angivet. Samtidig kan virksomhedens uddannelsesansvarlige se, hvor langt medarbejderen er i processen og træde til, hvis der er problemer. Der frigives også tid, fordi der ikke skal kobles en underviser på og så kan et uddannelses- eller opkvalificeringsforløb i et LMS-system benyttes igen og igen.

Med andre ord: Et LMS-system er yderst effektivt, både praktisk og økonomisk.

Vil du høre mere om dine muligheder for et LMS-system? Ring på telefon 25 94 81 66 eller læs mere her.

Undervisning i et LMS-system

Den undervisning der finder sted ved hjælp af et LMS-system er digital. Denne form for læring kaldes også for E-learning og er fremtidens undervisningsmetode.

Et undervisningsforløb indenfor e-learning består nemlig ikke kun af én måde at lære på, men af mange. Derfor kan man som bruger af et LMS-system se frem til en hel palette af både opgavetyper og medier. F.eks. oplysende podcasts, film fra hverdagens arbejdsopgaver eller problemstillinger, quizzer, klassisk læsning og foredrag. I mange tilfælde er der samtidig tilknyttet nogle praktiske opgaver, så dem der lærer bedst ved at prøve sig frem også får mulighed for hands-on undervisning.

Man bliver desuden præsenteret for både lyd, video, speak, animation, grafik og interaktion.  Ved at variere medierne imødegår vi at ikke alle lærer bedst på samme måde og slet ikke ved hjælp af traditionel tavleundervisning eller ved at læse kompendier, som de fleste af os kender fra vores skoletid.

Vil du høre mere om fremtidens måde at lære på? Ring på telefon 25 94 81 66 eller læs mere her.

LMS-systemer til større virksomheder

Et gennemarbejdet LMS-system af høj kvalitet tager tid at udvikle. Derfor henvender denne form for undervisning, uddannelse eller opkvalificering sig generelt til større virksomheder, der har brug for en kontinuerlig indsats på dette område.

LMS-systemer og E-learning er særligt oplagt til franchisetagere, kædebutikker og andre store virksomheder, hvor det er vigtigt at alle medarbejdere tilegner sig den samme viden. Samtidig er det også netop denne type virksomheder der er udfordret på, at medarbejderne befinder sig på forskellige lokationer og i øvrigt samtidig også er nødt til at passe de daglige jobfunktioner.

2 centrale problemstillinger som et LMS-system løser, fordi deltagelse i undervisningen kan finde sted hvor og når som helst.

LMS-systemer er særligt oplagte til uddannelse og træning af kundeservicemedarbejdere, konduktører, P-vagter og lignende jobfunktioner, hvor ensartethed er nøglen til både god dialog og kontakt til kunderne.

Fordele ved LMS-systemer og E-learning

I et LMS-system er der mulighed for at tracke den enkelte medarbejders fremdrift i undervisningen og de tilegnede kvalifikationer. Der kan også udarbejdes dokumentation for fuldført forløb.

Når undervisningen foregår digitalt, kan den enkelte deltager logge på og af, som det passer ind i enten arbejdsdagen. Dermed påvirkes medarbejderens funktion i dagligdagen mindst muligt.

Ved at skabe variation i den digitale undervisning tales der til læringsstile og forløbet bliver samtidig spændende, hvilket beviseligt engagerer deltagerne.

Et LMS-system sikrer, at alle ansatte efter endt deltagelse kender præcis de samme regler, den samme lovgivning og den fælles code of conduct.

Det er som deltager muligt at deltage uafhængigt af tekniske kompetencer, da det oftest er muligt at deltage fra enten smartphone eller iPad.

Med et LMS-system, der er skræddersyet til den enkelte virksomhed, er der garanti for, at e-learningen kommer rundt om alle de ønskede aspekter og kan benyttes igen og igen.